Welkom op de website van

Vocaal Ensemble Pur Sang uit Rosmalen/’s-Hertogenbosch.

 

 

 

Op 21 april ontvingen we het droeve bericht dat ons erelid

Adri Aalbers is overleden.

Wij zijn haar zeer erkentelijk voor alles wat zij voor ons heeft gedaan.

Onze gedachten gaan uit naar haar nabestaanden.